Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse)

Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Mārtiņš Virsis

1993

Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Mārtiņš Virsis. Latvia’s Foreign Policy and the International Situation in the Late Thirties. (Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse)). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1993. - 435 p.

Grāmatā ir iztirzātas Latvijas ārpolitikas svarīgākās problēmas 30. gadu otrajā pusē un nogalē. Visi izvirzītie jautājumi ir aplūkoti uz plaša starptautisko notikumu fona. Grāmata ir sarakstīta, pamatojoties uz faktisko materiālu, kas apzināts Rīgas, Maskavas, Viļņas, Stokholmas, Helsinku, Potsdamas un Bonnas arhīvos. Autori ir plaši izmantojuši ārvalstu diplomātisko dokumentu publikācijas. Ārpus viņu uzmanības loka nav palikuši arī vēsturnieku pētījumi par starptautiskajām attiecībām Otrā pasaules kara priekšvakarā. Vairāki grāmatā aplūkotie jautājumi ir iztirzāti tieši historiogrāfiskā aspektā.

Lasīt latviski (pdf)