Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis

435 lpp.

1993

Feldmanis, Inesis, Aivars Stranga, Mārtiņš Virsis. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis. 30. gadu otrā puse. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 1993.

Grāmatā ir iztirzātas Latvijas ārpolitikas svarīgākās problēmas 30. gadu otrajā pusē un nogalē. Visi izvirzītie jautājumi ir aplūkoti uz plaša starptautisko notikumu fona. Grāmata ir sarakstīta, pamatojoties uz faktisko materiālu, kas apzināts Rīgas, Maskavas, Viļņas, Stokholmas, Helsinku, Potsdamas un Bonnas arhīvos. Autori ir plaši izmantojuši ārvalstu diplomātisko dokumentu publikācijas. Ārpus viņu uzmanības loka nav palikuši arī vēsturnieku pētījumi par starptautiskajām attiecībām Otrā pasaules kara priekšvakarā. Vairāki grāmatā aplūkotie jautājumi ir iztirzāti tieši historiogrāfiskā aspektā.

Lasīt latviešu valodā