Latvijas intereses un iespējas Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts statusā

2020

Bukovskis, Kārlis. Latvijas intereses un iespējas Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts statusā. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2020.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome (DP) ir ietekmīgākais pasaules mēroga daudzpusējo sarunu formāts un vienīgā ANO institūcija, kuras lēmumi ir saistoši visām dalībvalstīm. Latvijas nacionālajās drošības, valsts tēla veidošanas, esošo partnerību stiprināšanas un diplomātiskā dienesta ekspertīzes uzlabošanas nolūkos ir svarīgi Latvijai gan kandidēt, gan arī iegūt nepastāvīgā locekļa vietu šajā ANO institūcijā.

Latvija ir pelnījusi būt ar globālu redzamību un ietekmi. Latvijas sabiedrība un diplomātiskais dienests ir nodrošinājuši Latvijai nebijušu aizsardzību un partnerību starptautiskajā sistēmā. Tomēr šā brīža ģeopolitiskie izaicinājumi liek mazām un nelielām valstīm pastāvīgi rīkoties un atgādināt par sevi pasaulē. Latvijai dalība ANO Drošības padomē uz diviem gadiem no 2026. līdz 2027. gadam ir nepieciešama gan pašcieņas dēļ, gan arī savas kultūras un neatkarības neatgriezeniskuma uzsvēršanai pasaulē.

Kandidēšanai un potenciālajai dalībai ANO Drošības padomē ir būtiski iekļauties kopējā valsts tēla veidošanas un Latvijas popularizēšanas stratēģijā, tādējādi nezaudējot kandidēšanai veltītos resursus. Pretējā gadījumā šī būs neefektīvi vai pat veltīgi iztērēta iespēja un resursi. Diplomātisko kontaktu un pieredzes paplašināšana uz Latvijai netradicionāliem reģioniem, kā arī pašas Latvijas sabiedrības iesaistīšana debatēs par globālām problēmām ir redzami kā nozīmīgi pozitīvie blakusefekti Latvijas kandidēšanai. Kopumā veiksmīgas un saskaņotas rīcības rezultātā Latvija iegūtu iespēju stiprināt Eiroatlantisko partneru pozīcijas un starptautiskās tiesību sistēmas nozīmīgumu kopumā.

Lasīt latviešu valodā