Mazas valstis nemierīgā vidē: Baltijas valstu perspektīva

Atis Lejiņš, Žaneta Ozoliņa

1997

Atis Lejiņš, Žaneta Ozoliņa (eds.). Small States in a Turbulent Environment: The Baltic Perspective. (Mazas valstis nemierīgā vidē: Baltijas valstu perspektīva). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1997. - 244 p.

Grāmata ir LĀI otrā pētniecības projekta rezultāts. Projekta mērķis bija pētīt, kā Baltijas valstu drošības politikas meklējumus ietekmē pārmaiņas, kas notiek starptautiskajā vidē pēc aukstā kara, un kādus ierobežojumus un iespējas šī jaunā un mainīgā vide rada mazām valstīm. Grāmatā ir aplūkoti dažādie piedāvātie Eiropas drošības modeļi un to ietekme uz Baltijas valstīm, drošības apsvērumu loma Baltijas valstu integrācijā Eiropas Savienībā, Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības veidošanās un drošības iespējas, ko tā piedāvā, kā arī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pretrunīgā savstarpējā integrācija. Grāmatā ir analizēti arī Krievijas iekšpolitiskie un ārpolitiskie procesi 1995.-1997. gadā un to ietekme uz Krievijas politiku Baltijā.

Read in English (pdf)