NATO un Baltijas valstis. Quo Vadis?

Atis Lejiņš, Paulis Apinis

1997

Paulis Apinis, Atis Lejiņš (eds.). NATO and the Baltic States. Quo Vadis? Conference proceedings. (NATO un Baltijas valstis. Quo Vadis? Konferences materiāli). (Riga: Konrad Adenauer Stiftung, Latvian Institute of International Affairs, 1997. - 316 p.

Grāmatā ir publicēti konferences dalībnieku Dr. Valda Birkava, Dr. Marta Lānemē, Dr. Karla A. Lammersa, Dr. Roberta C. Nurika, Dr. Dmitrija Treņina,  Dr. Vīgauda Ušacka u.c. refer‚ti un atbildes uz jautājumiem, kā arī uzstāšanās diskusijas laikā ikgadējā Konrāda Adenauera fonda un LĀI konferencē.

Read in English/Lasīt latviski (pdf)