Paplašināta Eiropa un tās kaimiņu politika: Austrumu dimensija.

Atis Lejiņš (ed.). An Enlarged Europe and Its Neighbourhood Policy: the Eastern Dimension. (Paplašināta Eiropa un tās kaimiņu politika: Austrumu dimensija). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2004. - 112 p.

Paplašinoties ES, ir radies jauns pētniecības lauks. Tagad ir virkne valstu, kas atrodas starp jauno ES un Krieviju. Vairums šo valstu vēlas iestāties ES un NATO, bet šīs organizācijas nespēj tās uzņemt arī tāpēc, ka Krievija uzskata tās par savu ietekmes joslu. Šīs valstis ir dažādas - sākot ar Baltkrieviju un beidzot ar Azerbaidžānu pie Kaspijas jūras. Grāmatas autori analizē ES/NATO un Krievijas politiku gan šajās valstīs kopumā, gan atsevišķi, izceļot Balkrieviju, Moldovu, un Gruziju.

Lasīt latviski (pdf)

Read in English (pdf)