Pastiprināta Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politika: jautājumi un izaicinājumi

Atis Lejiņš (ed.). An Enhanced European Neighbourhood Policy: Questions and Challenges. (Pastiprināta Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politika: jautājumi un izaicinājumi). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2007. - 124 p.

Darbā tiek atzīmēts, ka ikviena paplašināšanās kārta ir atnesusi jaunus izaicinājumus ES valstīm, piemēram, astoņdesmitajos gados Grieķijas, Spānijas un Portugāles uzņemšana lika pastiprināt reģionālās politikas nozīmi. 2004. gada paplašināšanās nav bijusi izņēmums. Jauno dalībvalstu kompleksās attiecības ar Krieviju komplektā ar augstajām energoresursu cenām un Krievijas iekšējo dinamiku liek pārdomāt ES integrācijas trūkumus. Viens no šādiem trūkumiem līdz šim ir bijis kopējas enerģētikas politikas neesamība un ES dalībvalstu energoresursu piegādes sistēmu neintegrētība. Līdz šim ES ir spējusi tikt galā ar paplašināšanās radītajiem izaicinājumiem, tāpēc ir cerība, ka arī šoreiz ES valstis spēs adekvāti reaģēt uz nepieciešamību novērst iekšējās integrētības trūkumus enerģētikas jomā.