Politiskās partijas demokratiskā sistēmā: Zviedrijas pieredze

Uldis Cērps

1993

Uldis Cērps. Political Parties in a Democratic System: The Swedish Experience. (Politiskās partijas demokratiskā sistēmā: Zviedrijas pieredze). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1993. - 68 p.

Brošūrā aplūkota politisko partiju sistēmas uzbūve un veidošanās Zviedrijā. Tajā raksturotas visas nozīmīgākās politiskās partijas un to ideoloģiskās nostādnes, apskatīti partiju finansēšanas principi, to darbība parlamentā, kā arī tas, kā partijas uztur saikni ar vēlētājiem.

Lasīt latviski (pdf)