Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary: The Rīga Conference Papers 2018

225 lpp.

2018

Spruds, Andris, Maris Andzans. Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary: The Rīga Conference Papers 2018. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2018.

The Rīga Conference Papers 2018 piedāvā rakstu krājumu, kas atspoguļo Baltijas jūras reģiona drošību Baltijas simtgadē. Autori no reģiona un ārpus tā apspriež mainīgās reģionālās drošības politikas situāciju. Īpaša uzmanība veltīta transatlantiskajai saitei, kā arī Krievijas lomai reģionālās drošības konstelācijā. Visbeidzot, tiek risināti arī jautājumi, kas pārsniedz tradicionālos reģionālās drošības izaicinājumus.

Šo projektu vadīja Latvijas ārpolitikas institūts, atbalstot Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai un NATO Publiskās diplomātijas nodaļai. Līdzorganizēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

 Your opinion matters! Please spend no more than two minutes to tell us your opinion.

Lasīt angļu valodā