Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā

253 lpp.

2020

Sprūds, Andris, Elizabete Vizgunova. Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2020.

Grāmatas satura sastādīšanas posmā tika iezīmēti mērķi, kas saistīti ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas procesu aplūkošanu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas no sieviešu un dzimtes studiju per- spektīvas. Grāmatas esejās autores vērsušas uzmanību šādiem pētniecības virzieniem:

  • Dzimtes studijas un sieviešu perspektīva uz Latvijas ārpolitikas un drošības politikas veidošanu 1990. gados;

  • Sieviešu loma, mainot “tradicionālo” izpratni par dzimuma lomām, kļūstot par politiskajām līderēm un pievienojoties vai vadot militāras struktūras;

  • Sieviešu lomas atklāšana dažādos nacionālos un starptautiskos procesos, un šo procesu analīze no dzimtes studiju perspektīvas;

  • Sieviešu pieredze nevalstiskajā sektorā, veidojot Latvijas ārpolitiku un drošības politiku;

  • Dažādu intersekciju izpēte, ieskaitot etnisko piederību, vecumu un seksualitāti, kas ietekmē sieviešu iespēju reprezentēt/iesaistīties un ietekmēt Latvijas ārpolitiku un drošības politiku.

Grāmatas autoru kolektīvs tika sastādīts atbilstoši šīs plašās un sarežģītās tematikas prasībām. Kolektīvā piesaistītas vēsturnieces, politikas zinātnieces, kā arī diplomātes– esošās un topošās– ar padziļinātu izpratni par šo jautājumu no subjektīvās un profesionālās vai akadēmiskās pieredzes.

Projekts tapis ar Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas atbalstu.

Lasīt latviešu valodā