Towards #NATO2030: The Regional Perspective of the Baltic States and Poland

209 lpp.

2020

Andzans, Maris, Martins Vargulis. Towards #NATO2030: The Regional Perspective of the Baltic States and Poland. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2020.

Publikācija "Towards #NATO2030: The Regional Perspective of the Baltic States and Poland” piedāvā rakstu krājumu, kas atspoguļo aktuālos Ziemeļatlantijas līguma organizācijas drošības jautājumus. Reģiona autori apspriež reģionālās drošības politikas un realitātes pārveidošanu NATO 2030 virzienā. Īpaša uzmanība tiek veltīta transatlantiskajai saiknei, Baltijas valstu aizsardzībai, NATO un Krievijas attiecībām un citu topošo elementu un dalībnieku lomai. Tiek risināti arī jautājumi, kas pārsniedz tradicionālos reģionālās drošības izaicinājumus.

Šo projektu vadīja Latvijas ārpolitikas institūts ar NATO Publiskās diplomātijas nodaļas atbalstu.

Lasīt angļu valodā