Trešais Baltijas-Vācijas dialogs

Atis Lejiņš (ed.). The Third Baltic-German Dialogue. Conference Proceedings. (Trešais Baltijas-Vācijas dialogs. Konferences materiāli). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2004. - 56 p.

Brošūrā apkopoti trešā Baltijas valstu ārpolitikas institūtu un Vācijas Ārlietu un drošības politikas institūta kopīgi rīkotā semināra materiāli. Šāds seminārs notiek vienreiz gadā, šoreiz Rīgā, brīdī, kad Irākas karš jau bija noticis fakts, bet Baltijas valstis atradās tikai īsu sprīdi no uzņemšanas NATO un ES. Seminārā izskatīto jautājumu bloks bija sadalīts trīs daļās: ES nākotne ar 25 dalībvalstīm, tai skaitā starpvaldību konference; NATO un Eiropas drošības un ārpolitika, kā arī attiecības ar ASV; un ES kaimiņattiecības ar valstīm, kas atrodas starp paplašināto ES un Krieviju.

Lasīt latviski (pdf)