Ziemeļu dimensija: vērtējums un perspektīva

Atis Lejiņš, Jörg-Dietrich Nackmayr

2000

Atis Lejiņš, Jörg-Dietrich Nackmayr (eds.). The Northern Dimension: An Assessment and Future Development. Conference Proceedings. (Ziemeļu dimensija: vērtējums un perspektīva. Konferences materiāli). - Riga: Konrad Adenauer Stiftung, Latvian Institute of International Affairs, 2000). - 88 p.

1999. gad‚ Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu organizēja vairākus seminārus un tiem sekojošu noslēguma konferenci par ES Ziemeļu dimensijas iniciatīvu un par Ziemeļeiropas iniciatīvu, kuru izvirzīja ASV un Kanāda. 1999. gada 6. decembrī notikušās konferences materiālu krājums atspoguļo dažādus šo divu attīstības un īstenošanas procesā esošo iniciatīvu aspektus. Referātus konferencē nolasīja V. E. Hanss Magnusons, Zviedrijas vēstnieks Latvijā; Dr. Hanna Ojanena, Somijas Ārpolitikas institūta pētniece; Iveta Šulca, Latvijas Ārlietu ministrijas ES departamenta direktore; Igors Lešukovs, Pēterburgas Integrācijas pētījumu un programmu centra direktors pētnieciskaj‚ darbā.

Read in English (pdf)