Jaunieši politikā, ārlietās un drošības politikā. Vienlīdzīga un iekļaujoša Latvijas nākotne.

Latvijas Ārpolitikas institūta un centra "Marta" jauniešu darbnīca "Jaunieši politikā, ārlietās un drošības politikā. Vienlīdzīga un iekļaujoša Latvijas nākotne."

17.11.2020 | 13:00 - 15:30 | ZOOM platforma

Reģistrē savu dalību šeit.
Pieeju ZOOM 16.novembrī nosūtīsim individuāli uz norādīto e-pasta adresi. 

Dzimumu vienlīdzības un līdztiesības tēma šogad Latvijā ir ļoti aktuāla, jo 2020. gadā pieņemts pirmais Latvijas Nacionālais rīcības plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325 "Par sievietēm, mieru un drošību" ietvaros. Turklāt Pasaules Banka atzinusi Latviju par vienu no septiņām pasaules valstīm, kur likums nodrošina pilnīgu līdztiesību sievietēm un vīriešiem jebkurā dzīves sfērā. Latvijas Ārpolitikas institūts šajā darbnīcā aicina noskaidrot: kā to uz savas ādas izjūt jaunieši, kas tikko aizsākuši savas gaitas politikas, ārpolitikas un drošības politikas lauciņos? 

Darbnīcas mērķis ir pulcēt jauniešus līdz 29 gadu vecumam, kas ieinteresēti Latvijas politikas, un ārlietu un drošības politikas veidošanā, lai apspriestu vienlīdzīgas un iekļaujošas profesionālās vides nozīmi karjeras veidošanā šajos lauciņos. 

Darbnīcā apspriedīsim sekojošos jautājumus:

  • Kādu jaunieši redz Latvijas politikas, ārpolitikas un drošības politikas vidi no vienlīdzības un līdztiesības perspektīvas? 
  • Kāda ir digitalizācijas un paaudžu maiņas ietekme uz vienlīdzīgas politiskas, ārpolitikas un drošības politikas vides veidošanu?

Darbnīca tiek organizēta sadarbībā ar Centru "MARTA"

Diskusiju cikls norisinās grāmatas "Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā" reklāmas kampaņas ietvaros. Projektu atbalsta Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā. Grāmata tiks izdota 2020. gada decembrī.

Publicēts 09. novembris, 2020