Baltic and Nordic Responses to the 2020 Post-Election Crisis in Belarus

47 lpp.

2021

Spruds, Andris, Maris Andzans, Evija Djatkovica. Baltic and Nordic Responses to the 2020 Post-Election Crisis in Belarus. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2021.

Politikas aprakstā “Baltic and Nordic Responses to the 2020 Post-Election Crisis in Belarus” ir apskatīta un salīdzināta Dānijas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas un Zviedrijas reakcija uz Baltkrieviju pēc 2020. gada pēcvēlēšanu krīzes. Tiek izvērtēta ietekme uz Baltijas un Ziemeļvalstu divpusējo un daudzpusējo attiecību sadarbību ar Baltkrieviju.

Projekta atbalsts: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

Lasīt angļu valodā