Deterrence Through Adaptation: The Case Study of Latvia

128 lpp.

2021

Spruds, Andris, Martins Vargulis. Deterrence Through Adaptation: The Case Study of Latvia. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2021.

Publikācija "Deterrence Through Adaptation: The Case Study of Latvia" piedāvā rakstu krājumu, kas atspoguļo Ziemeļatlantijas līguma organizācijas aktuālos drošības jautājumus. Autori no Latvijas apspriež reģionālo drošības politiku, norādot alianses riskus un atturēšanas politikas iespējas no vairāku dimensiju perspektīvas. Autori arī sniedz ieteikumus #NATO2030 adaptācijas procesam. Uzmanība tiek veltīta transatlantiskajai kolektīvajai aizsardzībai, kodolpolitikai, kibertelpai, stratēģiskajai komunikācijai, kosmosam, noturībai un citu jauno elementu un dalībnieku lomai. Tiek risināti arī jautājumi, kas pārsniedz tradicionālos nacionālās drošības izaicinājumus.

Publikācijas līdzfinansējums sadarbībā ar Ziemeļatlantijas līguma organizāciju.

Lasīt angļu valodā