Latvijas ārlietu simtgade: daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas

209 lpp.

2021

Sprūds, Andris, Valters Ščerbinskis, Mārtiņš Vargulis. Latvijas ārlietu simtgade; V sējums: Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2021.

“Centenary of Latvia's Foreign Affairs: Multilateral Diplomacy and International Organizations” ir noslēdzošais Latvijas ārlietu simtgades publikāciju sējums. Šīs grāmatas uzdevums ir skaidrot daudzpusējās diplomātijas un organizāciju lomu Latvijas ārlietu simtgades kontekstā. Autori aplūko pašnoteikšanās, neiejaukšanās politikas, kolektīvās drošības, vides, cilvēktiesību attīstību, kā arī Latvijas, kā mazas valsts, nozīmi un lomu starptautiskajās organizācijās starpkaru un pēc neatkarības atgūšanas periodos.

Projekta atbalsts: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 

Lasīt latviešu valodā Lasīt angļu valodā