The Rīga Conference Papers 2019: NATO at 70 in the Baltic Sea Region

236 lpp.

2019

Spruds, Andris, Maris Andzans, Sandis Sraders. The Rīga Conference Papers 2019: NATO at 70 in the Baltic Sea Region 2019. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2019.

Rīga Conference Papers 2019 piedāvā rakstu krājumu, kas atspoguļo Baltijas jūras reģiona drošību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 70. gadadienā. Autori no reģiona un ārpus tā apspriež mainīgās reģionālās drošības politikas un esošo situāciju. Īpaša uzmanība veltīta transatlantiskajai saitei, Baltijas aizsardzībai, kā arī Krievijas lomai reģionālās drošības konstelācijā un attiecībām ar NATO. Tāpat tiek risināti jautājumi, kas pārsniedz tradicionālos reģionālās drošības izaicinājumus.

Šo projektu vadīja Latvijas ārpolitikas institūts ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un NATO Publiskās diplomātijas nodaļas atbalstu. The Rīga Conference līdzorganizēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Lasīt angļu valodā