Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2021

247 lpp.

2021

Sprūds, Andris, Sintija Broka. Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2021. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2021.

Publikācijas “Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2021” mērķis ir aplūkot un izvērtēt dažādas Latvijas ārējās un drošības politikas sfēras un tajās sasniegto 2020. gadā, kā arī skatīt attīstības scenārijus 2021. gadam, informējot sabiedrību un piedāvājot rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem. 2020. gadā Latvijas ārpolitikas un drošības vide ir piedzīvojusi nozīmīgus un neprognozētus izaicinājumus. Covid-19 pandēmija ir spēcīgi ietekmējusi gan cilvēku ikdienu, gan valstu savstarpējās attiecības. Globālās ģeopolitikas attīstība un pandēmijas radītais fons Latvijai nesīs virkni jaunu izaicinājumu un iespēju arī 2021. gadā.

Projekta atbalsts: Latvijas Republikas Saeima un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Projekts tapa sadarbībā ar Frīdriha Eberta fondu.

Lasīt angļu valodā Lasīt latviešu valodā