Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2021

2021

Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2021 / Red. Andris Sprūds, Sintija Broka – Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2021. – 247 lpp.

Publikācijas “Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2021” mērķis ir aplūkot un izvērtēt dažādas Latvijas ārējās un drošības politikas sfēras un tajās sasniegto 2020. gadā, kā arī skatīt attīstī- bas scenārijus 2021. gadam, informējot sabiedrību un piedāvājot rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem. 2020. gadā Latvijas ārpolitiskā un drošības vide ir piedzīvojusi nozīmīgus un neprog- nozētus izaicinājumus. Globālā pandēmija ir pamatīgi ietekmējusi gan cilvēku ikdienu, gan starp- valstu attiecības. Globālās ģeopolitikas attīstība un pandēmijas radītais fons Latvijai nesīs virkni jaunu izaicinājumu un iespēju arī 2021. gadā.

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Saeima un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Projekts top sadarbībā ar Frīdriha Eberta fondu.

Grāmatā paustie autoru viedokļi neatspoguļo Latvijas Ārpolitikas institūta, Latvijas Republikas Saeimas, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas vai Frīdriha Eberta fonda nostāju, kā arī nepārstāv kādas valsts pārvaldes iestādes vai ministrijas viedokli.

Lasīt angļu valodā Lasīt latviešu valodā